Alles-in-1 logo
mp-header-mrt23

Taal en lezen in samenhang met andere vakken is toekomstgericht onderwijs.

Dat bleek maar weer uit de adviezen van de Onderwijsraad en de reactie van de ministers:

Aanbeveling 2 – veranker taal en rekenen in andere vakken en leergebieden
‘De Onderwijsraad adviseert om in de landelijke einddoelen en niveaus taal en rekenen meer te integreren met de andere vakken. Het oefenen van taal en rekenen moet niet geïsoleerd plaatsvinden, maar betekenisvol ingebed worden in de vakken en leergebieden, ...’

Reactie van de ministers
‘Wij herkennen en onderschrijven de aanbeveling om taal en rekenen meer te integreren met andere vakken. Deze aanbeveling sluit naadloos aan bij de werkopdracht voor het bijstellen van kerndoelen/examenprogramma ’s in het primair en voortgezet onderwijs.’

Bron

Stichting Lezen

  Ook Stichting Lezen is verheugd over het advies van de Onderwijsraad dat een integrale en structurele focus op taal en rekenen bepleit: ‘De Onderwijsraad stelt terecht voor om taal en rekenen meer en beter te verankeren in andere schoolvakken. Het advies sluit aan bij de visie van Stichting Lezen op effectief leesonderwijs.’

  De boodschap is duidelijk, help je mee?

   Thematisch, samenhangend onderwijs heeft een win-win-win effect:
   • Betere resultaten
   • Meer betrokken en gemotiveerde leerlingen
   • Lagere werkdruk
    
   Wil jij bijdragen aan het verspreiden van dit goede nieuws?
   Volg ons op social media en plaats berichten over hoe jullie werken met Alles-in-1!

   Let op, gebruik de juiste tags om te zorgen dat wij jullie berichten kunnen zien en reposten:
   • Facebook: @Alles-in-1
   • LinkedIn: @Alles-in-1
   • Instagram: Allesin1org
    
   Wat betreft hashtags, gebruik:
   • #samenhangendonderwijs
   • #thematischonderwijs
   • #thematischwerken
   • #allesin1
    
   mp-footer-mrt23

   Geïnteresseerd in Alles-in-1?
   Volg ons op:

   facebook pinterest instagram linkedin