Beste gebruikers en geïnteresseerden,
In onze nieuwsbrief vindt u tips, nieuws en advies over de leermiddelen van Alles-in-1.


Nieuw: Alles-in-1 op social media!

Facebook
Hier wordt u op de hoogte gehouden van relevant nieuws gerelateerd aan samenhangend, thematisch onderwijs en zult u mooie voorbeelden van Alles-in-1 in de praktijk voorbij zien komen.

Pinterest
Hier verzamelen we leuke ideeën passend bij de projecten van Alles-in-1 Groep 4 en Alles-in-1 Groep 5-8. Per project is een bord aangemaakt.

LinkedIn
De groep 'Alles-in-1 gebruikers' is aangemaakt om ervaringen en ideeën over de inzet van onze leermiddelen te delen. Denk hierbij aan planning, toetsing en organisatie.

Social media gaat wat ons betreft vooral om het delen van mooie, nuttige zaken om anderen te inspireren. Stuur ons uw foto’s en verhalen van Alles-in-1! Neem contact met ons op via bovenstaande pagina’s of info@alles-in-1.org.


Opstartdag voor nieuwe collega’s
Wanneer u komend schooljaar nieuwe collega’s verwelkomt, is het mogelijk dat zij nog niet bekend zijn met Alles-in-1. Omdat Alles-in-1 een bijzondere methode is, zijn we bezig met het ontwikkelen van een opstartdag. Deze is specifiek bedoeld voor leerkrachten die net starten op een school die al met Alles-in-1 werkt. De dag zal bestaan uit een algemene introductie in onze leermiddelen en een praktisch deel waar we ingaan op het gebruik ervan. De voorlopige datum is woensdag 20 september. Nadere info volgt.


Burgerschap
De uitvoering van burgerschapsonderwijs ligt op drie vlakken: houding, vaardigheden en kennis. Het stuk kennisoverdracht is volledig opgenomen binnen de projecten van Alles-in-1. Binnen elk project zijn ruim voldoende aanleidingen om te werken aan de houding en vaardigheden die bij een goed burger horen. We noemen er een paar:

  • Rechten van de mens, rechten van het kind en staatsburgerschap komen aan de orde bij de projecten Mensen, Nederland, Europa en Moderne Geschiedenis.
  • Kennis van verschillende geloven en overtuigingen komen expliciet aan bod bij het project Geloof.
  • Zorgdragen voor de ander en de aarde is verwerkt in de projecten Mensen en Milieu en Kringloop.


Overal waar een logische samenhang zich voordoet, komen vakoverstijgende vaardigheden op een betekenisvolle wijze aan de orde. De ruimte voor verbetering van burgerschap ligt volgens de onderwijsinspectie met name op het gebied van beschrijven, registreren en samenhang. Zie ook dit bericht van de onderwijsinspectie.


Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Bel ons met uw vragen of maak een afspraak voor een presentatie op uw school.

Met vriendelijke groet namens team Alles-in-1,

handtekening

Carina Wassenaar,
Inhoudelijke leiding Alles-in-1

Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief
Aanmelden | Afmelden
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.