Beste gebruikers en geïnteresseerden,
In onze nieuwsbrief vindt u tips, nieuws en advies over de leermiddelen van Alles-in-1.


Nieuwe collega's
Loopt de werving van nieuwe collega’s al bij u op school? Wilt u de betrokkenen wijzen op de Startersdag die Alles-in-1 op 20 september organiseert? In een dag worden startende leerkrachten volledig op de hoogte gebracht over het werken met Alles-in-1! Klik hier voor meer informatie.


Planning studiedagen
In deze periode wordt alweer gekeken naar de planning van komend schooljaar. Omdat samenhangend en betekenisvol werken in thema’s het hart van uw onderwijs vormt, is het logisch dat op studiedagen aandacht besteed wordt aan Alles-in-1. Om de inzet van Alles-in-1 op uw school te optimaliseren bieden we begeleiding op maat. Meer info volgt in de nieuwsbrief van juni, maar u kunt ook altijd contact opnemen met ons klantenadvies.


Begrijpend lezen Groep 4
Vanaf komend schooljaar kunt u naast het dictee ook begrijpend lezen afnemen via Alles Toetsen.


Licentie
Alles-in-1 heeft wederom besloten om voor komend schooljaar geen wijzigingen door te voeren in de licentiekosten. Wel kunt u belangrijke uitbreidingen verwachten in ons aanbod. Zo zal er vanaf september geoefend kunnen worden met een spellingsaanbod dat aansluit op Alles-Apart. Gedurende het schooljaar zal dit verder ontwikkeld worden tot een volledig adaptieve leerlijn die de leerstof automatisch aanpast op de oefenresultaten van de leerling. U kunt de ontwikkelingen van uw leerlingen dan eenvoudig volgen via het leerkrachtdashboard. Meer informatie hierover volg later in een extra nieuwsbrief.


Voor het schooljaar 2017/2018 gaan we dan ook weer uit van het volgende:

Er wordt per BRIN-geregistreerde leerling betaald.

Er geldt een minimum van € 200,- en een maximum van
€ 1500,- per school.


Afhankelijk van wat u gebruikt, betaalt u:

Alles-in-1 Groep 4

€ 1,00

Alles-in-1 Groep 5-8

€ 3,50

Alles-Apart

€ 1,00

Voortgezet Technisch Lezen

€ 0,25

We hebben rekening gehouden met het feit dat niet alle BRIN-geregistreerde leerlingen hier gebruik van maken door de prijs laag te houden.

Voor scholen die de leermiddelen lenen:

Alles-in-1 Groep 5-8

€ 7,00

Er geldt een minimum van € 400,- en een maximum van
€ 3000,- per school.


Voor de digitale licentie gelden de geactualiseerde Algemene Voorwaarden en de Bewerkersovereenkomst.


Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Bel ons met uw vragen of maak een afspraak voor een presentatie op uw school.

Met vriendelijke groet namens team Alles-in-1,

handtekening

Carina Wassenaar,
Inhoudelijke leiding Alles-in-1

Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief
Aanmelden | Afmelden
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.