Beste gebruikers en geïnteresseerden,
In onze nieuwsbrief vindt u tips, nieuws en advies over de leermiddelen van Alles-in-1.


Nieuw!
Online staat achter de leerkrachtknop een nieuw algemeen deel van het handboek. In het nieuwe algemene deel staat o.a. een stuk over 21e-eeuwse vaardigheden en Alles-in-1. Zeker wanneer u een wat ouder handboek heeft, is het de moeite waard om deze nieuwe versie door te nemen om weer helemaal bij te zijn. Kijk bij Alles-in-1Groep 5-8/voor alle projecten/handboek deel 1


Alles-in-1 Online
De planning was dat eind september het oefengedeelte van spelling binnen Alles-in-1 Online beschikbaar zou zijn. Helaas zullen wij deze streefdatum niet halen. We stellen hoge eisen aan onze digitale oefenomgeving en hebben besloten de computerstem te vervangen voor een echte stem. Hoewel we er enorm naar uitzien om deze eerste module van Alles-in-1 Online te presenteren, willen we ook dat het compleet is en goed functioneert. Dat betekent dat we hard door blijven ontwikkelen en de gebruikers middels een extra nieuwsbrief zullen informeren wanneer de digitale oefenomgeving aan onze kwaliteitseisen voldoet om live te gaan.


Boekenleggers 21e-eeuwse vaardigheden
Alles-in-1 heeft een handig hulpmiddel ontwikkeld om te werken aan 21e-eeuwse vaardigheden. De boekenleggers bevatten per 21e-eeuwse vaardigheid, drie suggesties van werkvormen. Door deze tijdens uw weekvoorbereiding in het handboek te steken bij onderdelen waar de betreffende vaardigheid mooi past, blijft het werken aan 21e-eeuwse vaardigheden goed onder de aandacht. De acht boekenleggers 21e-eeuwse vaardigheden kosten € 3,90 per set. Bij afname van vijf sets kost dit € 15,90. www.alles-in-1.org/bestellen


Aanpassingen AllesToetsen
In de vakantie hebben wij een aantal wijzigingen doorgevoerd bij AllesToetsen.

Vanaf dit schooljaar zijn de begrijpend lezen toetsen voor groep 4 ook digitaal af te nemen.

Voor de scholen die niet met de taalonderdelen van Alles-in-1 werken, zijn de taalvragen uit de Extra toetsen gehaald. Deze scholen kunnen nu binnen AllesToetsen kiezen voor: Extra zonder taal. Voor scholen die Alles-in-1 inclusief taal doen, verandert er niets.

We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd in de labeling van de toetsvragen. De vragen m.b.t. alfabetiseren, interpunctie, zinsbouw en spelling, vallen nu allemaal onder het kopje taalbeschouwing. De spelling die is getoetst tijdens het dictee blijft wel een apart kopje.


Begeleiding
Twee leerkrachten van De Blauwe Lijn vertellen over hun eerste jaar met Alles-in-1 en onze begeleiding: bekijk de advertorial.

Wilt u ook begeleiding op maat? Kijk op www.alles-in-1.org/begeleiding-op-maat of bel: 0224-214745.


Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Bel ons met uw vragen of maak een afspraak voor een presentatie op uw school.

Met vriendelijke groet namens team Alles-in-1,

handtekening

Carina Wassenaar,
Inhoudelijke leiding Alles-in-1

Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief
Aanmelden | Afmelden
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.