Beste gebruikers en geïnteresseerden,
In onze nieuwsbrief vindt u tips, nieuws en advies over de leermiddelen van Alles-in-1.


Extra Coördinatorendag
Vanwege grote belangstelling is er een extra Coördinatorendag gepland. Bent u Alles-in-1 coördinator op uw school en heeft u behoefte aan uitwisseling over en verdieping van de invulling van uw taak? Kom dan dinsdag 6 maart 2018 van 14:30 tot 19:30 uur naar de Alles-in-1 Coördinatorendag bij Seats2Meet in Utrecht!

Op deze dag brengen we u volledig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met collega’s en gaan we aan de slag met de invulling van de coördinatorenrol. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op http://alles-in-1.org/contact/coordinatorendag.


Voortgang Alles-in-1 Online
Eerder is aangegeven dat het eerste onderdeel van Alles-in-1 Online, de module spelling, op dit moment gereed zou zijn. We gaan dit niet redden. We begrijpen dat dit een teleurstellend bericht kan zijn. Onze excuses hiervoor. We leggen graag uit waardoor de vertraging ontstaan is.

De kracht van ons thematisch onderwijs is de verbondenheid tussen de verschillende vakgebieden. Bij Alles-in-1 Online moeten deze verbindingen ook technisch gemaakt worden. Om te voldoen aan onze kwaliteitseisen is meer tijd nodig dan verwacht. Dat betekent dat het nog even duurt voordat u ons nieuwe aanbod voor spelling kunt ontdekken. We hopen op uw begrip voor onze keuze om te gaan voor een innoverende, kwalitatief hoogwaardige, adaptieve, thematische en digitale leeromgeving.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Zo kunnen we nu al aangeven dat de licentiekosten voor de digitale ondersteuning voor het komende schooljaar (2018/2019) gelijk blijven. Op deze manier kunt u geheel vrijblijvend gebruik maken van de modules van Alles-in-1 Online die beschikbaar komen.


Vergeten onderdelen
Regelmatig merken we op dat niet alle gebruikers op de hoogte zijn van onderdelen die in ons aanbod beschikbaar zijn. Daarom wat tips over wat er via het leerkrachtenscherm beschikbaar, of bij ons te bestellen is. Dit maal een aantal handige zaken voor spelling:

Via de knop Alles-Apart/Spelling zijn de spellingpictogrammen als pdf bestand beschikbaar.

Via de bestelpagina Alles-Apart/Overig kan de poster met alle spellingcategorieën besteld worden.

Net als de set posters Werkwoord vervoegen + Fokschaap

De kijkplaten au/ou en ij/ei staan online in de Alles-Apart boeken en bij Alles-in-1 Groep 4/Project/Spelling.

De weekwoorden staan beschikbaar als pdf en Word-document om te kopiëren en in een oefenprogramma te plakken.


Ouderbetrokkenheid
Het vergroten of onderhouden van de ouderbetrokkenheid is een uitdaging. Wat werkt op andere Alles-in-1 scholen:

De leerling inlog is vrij toegankelijk. U kunt hiernaar verwijzen via uw nieuwsbrief of website, zodat ouders weten wat er op dit moment aangeboden wordt op school.

Bereid een thema ruim op tijd voor. Dit maakt het mogelijk om ouders op tijd te vragen voor hulp bij het ...

aankleden van de school in het thema.

begeleiden van expressie, doe-opdrachten (bijvoorbeeld koken) of andere lessen.

organiseren en begeleiden van excursies.

vinden van passende gastsprekers of excursies.


Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Bel ons met uw vragen of maak een afspraak voor een presentatie op uw school.

Met vriendelijke groet namens team Alles-in-1,

handtekening

Carina Wassenaar,
Inhoudelijke leiding Alles-in-1

Geïnteresseerd in Alles-in-1?
Volg ons op:


Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief
Aanmelden | Afmelden
Er wordt een mail geopend, u hoeft alleen op verzenden te klikken.