Alles-in-1 logo
mp-header-brochure

Begrijpend lezen, een apart vak of een vak apart?

De discussie over begrijpend lezen is in volle gang! Zo zagen we bij Zondag met Lubach, maar ook op social media, zoals LinkedIn en tijdens ons recent gehouden webinar. En terecht! Want het moet anders. Dus niet: als apart vak met als doel strategieën kunnen toepassen. Dit staat zover af van de dagelijkse praktijk dat het een vak apart is geworden, zelfs voor volwassenen. Hoe dan wel? Deskundigen en onderzoeken zijn hier duidelijk over:

  • Werk meerdere weken rond een thema en integreer leesbegrip.

  • Richt je focus bij lezen op de inhoud, niet op strategieën.

  • Heb kennis van hoe je een taal leert.

 
mp-BMS-059

Hoe vergroot ik mijn kennis over leesbegrip?

Werk je met Alles-in-1, dan werk je aan lezen met begrip, een integraal onderdeel van de taal- en kennisverwerving. Hierbij rijzen vaak vragen als: Welke didactische uitgangspunten gebruik ik? Waar, wanneer en hoe geef ik instructie? Alles-in-1 ondersteunt je hierbij op verschillende manieren:
 

Goed (lees)onderwijs – bekijk het webinar en laat je inspireren!

We hebben veel positieve reacties gekregen op het webinar. Zo ook deze:
Ik ga met de collega's overleggen wat de keuze is geweest om op onze manier te werken met Alles-in-1. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld ook nog methodes voor taal, begrijpend lezen en spelling. Na deze uitleg vraag ik mij af waarom we dat doen.

Heel goed! Ga met elkaar het gesprek aan: wat vinden wij goed onderwijs?
Het webinar terugkijken? Dat kan hier.

Meer informatie in onze nieuwe brochure

Wil je meer weten over het concept en de visie van Alles-in-1 m.b.t. geïntegreerd taal- en leesonderwijs, bekijk dan onze nieuwe brochure. Hierin wordt het geheel in woord en beeld kort en bondig uitgelegd. Daarbij is er de mogelijkheid om via een gratis snuffelweek het concept in het klein te ervaren.

Thuisonderwijs mogelijk met Alles-in-1

Het coronavirus zorgt nog steeds voor uitdagingen in het onderwijs.
Met de digitale leeromgeving Alles-in-1 Online is onderwijs op afstand mogelijk. Daarnaast is de ouderknop weer geactiveerd voor extra ondersteuning thuis.

Natuurlijk zal dat niet zo zijn als op school, maar onze digitale leermiddelen bieden mogelijkheden om thuis bij te blijven en te oefenen met de lesstof op het gebied van wereldoriëntatie en alle facetten van taal.

In een overzicht hebben we nog eens op een rijtje gezet wat er allemaal mogelijk is.

Mocht je vragen hebben over thuisonderwijs in het algemeen of Alles-in-1 Online in het bijzonder, neem dan gerust contact met ons op! Bel of mail: 0224-214745, info@alles-in-1.org.

Geïnteresseerd in Alles-in-1?
Volg ons op:

facebook pinterest instagram linkedin